Kirjoittajan arkistot:metsastaja

Koemaastot 2021

Sunnuntaina 9.1.2022 hirvikoemaastona: Hietaistenmäki – Juntukallio  listät. Pekka Salomäki

Koirakokeiden koemaastot pyydetään aina seuran puheenjohtajalta.

Ilmoita myös maasto sekä ajankohta Villelle tai Tuomolle, niin laitetaan ne tänne kotisivuille. ville.karvala@gmail.com tai soita/tekstaa 044-3096915. karhutuomo@gmail.com

 

 

Peuran metsästys 2021

Seuran jäsenet tervetulleita, osallistumismaksu 10 euroa. Maksu seuran tilille, joka löytyy uusimmasta jäsentiedotteesta (myös jäsenkortissa). Maksu viimeistään 31.8.2021. Viitteenä nimi ja puhelinnumero. Maksu suoritettava ennen metsästystä.

Mahdolliset jälki-ilmoittautumiset vouti Ville Nikkari p. 044 0303083 viimeistään 23.9.2021.

Muista merkitä kaikki havaintosi OmaRiistaan. Myös riistakameralla saadut havainnot saa ilmoittaa. Ilmoitathan myös peuraseurueen jäsenille tai voudeille, mikäli näet peuroja /kauriita. Tämä helpottaa paljon seuruejahdin järjestämistä.

Muistakaa päivittää osoitteenne!

Nyt näyttää siltä, että metsästysseuran jäsenrekisterissä on yllätävän paljon vanhentuneita osoitteita. Moni jäsenkortti jää nyt saapumatta perille. Valtaosa jäsentiedotteista jaetaan talkootyönä, joten postille tehty osoitteenmuutosa ei metsästysseuraa tavoita. Korttien jälkitoimitukset aiheuttaa sihteerille kohtuuttomasti lisätöitä.

Pitäkää osoitetiedot kunnossa metsästysseuraan suuntaan, jos haluatte jäsenyyden säilyvän.

petri.leppamaki@gmail.com 040-6352467

Poikkeuslupa 2020 ja 2021 varis ja harakka

Tiivistelmä  poikkeusluvasta
Tämä päätös on voimassa: variksen osalta 2.5.-8.5.2020 ja 16.7.-31.7.2020 ja tämän jälkeen vuosittain ajanjaksolla 10.3.-8.5. ja 16.7.-31.7. harakan osalta 2.5.-8.5.2020 ja 16.7.-31.7.2020 ja tämän jälkeen vuosittain ajanjaksolla 1.4.-8.5. ja 16.7.-31.7. Poikkeuslupa-alueena on hakemuksen karttaliitteen peltoalueet ja metsäsaarekkeet Lapualla. Poikkeuslupa-alueeseen ei kuulu hakemuskarttaan merkityt Roomionkallion, Keltamäen, Sippolanmäen ja Palonkallion metsäalueet. Myönnetään lupa poiketa metsästyslain 33 § 1 momentin 15 kohdassa säädetyistä pyyntivälineitä ja pyyntimenetelmiä koskevista kielloista: hakijalle myönnetään lupa ääntä synnyttävän koneellisen laitteen käyttöön tämän päätöksen mukaisen variksen pyynnin yhteydessä. Ääntä synnyttävää koneellista laitetta saa käyttää päätöksen mukaisilla hakemuskarttaan rajatuilla alueilla ajanjaksolla 2.5.-8.5.2020 ja 16.7.-31.7.2020. Seuraavina vuosina ääntä synnyttävää koneellista laitetta saa käyttää ajanjaksoilla 10.3.- 8.5. ja 16.7.-31.7.

Poikkeusluvan saajan on ilmoitettava Suomen riistakeskukselle poikkeusluvan nojalla tapahtuneen pyynnin tuloksesta. Ilmoitus on tehtävä ensisijaisesti Oma riista -palvelussa osoitteessa oma.riista.fi. Ohje Oma riista -palvelun käyttöön löytyy osoitteesta: http://riista.fi/riistahallinto/sahkoinen-asiointi/. Toissijaisesti saalisilmoitus voidaan tehdä toimittamalla oheinen saalisilmoituslomake Suomen riistakeskus Pohjanmaan aluetoimistolle postitse (Suomen riistakeskus Pohjanmaa, Kampusranta 9 C, 60320 SEINÄJOKI) tai sähköpostitse (saaliit@riista.fi). Saalisilmoitus tulee tehdä poikkeusluvan voimassaolon päätyttyä seitsemän vuorokauden kuluessa. Jos poikkeuslupa on myönnetty vuotta pidemmäksi ajaksi, ilmoitus on tehtävä kunkin kalenterivuoden päätyttyä seitsemän vuorokauden kuluessa. Ilmoituksessa on mainittava tämän poikkeusluvan numero, pyydystettyjen lintujen määrä ja pyyntipaikan koordinaatit. Lisäksi on ilmoitettava metsästäjän nimi ja metsästäjänumero. Myös menetelmäpoikkeuksien käyttö on samalla raportoitava.

Pyynnissä on muutoin noudatettava mitä metsästyslaissa ja sen nojalla 2020-5-000-15580-8 (92RR9SFZHS) 4 / 14 Päätöksen perustelut annetuissa säännöksissä määrätään. Ampumisen ohella tulee pitää yllä ennaltaehkäisevien keinojen sekä karkotuskeinojen käyttöä ja kehittämistä. Mikäli ammutut linnut ovat rengastettuja, renkaat ja/tai niiden löytöpaikkaja aikatiedot on toimitettava luonnontieteellisen keskusmuseon rengastustoimistoon (Eläinmuseo, PL 17, 00014 Helsingin yliopisto).

Muistutus jäsenille!

Muistutus pelloilla ajelemisesta! Toisen pellolla ei saa ajaa ilman lupaa! Varsinkin heinäpellolla näin vähän lumen aikaan ajaminen aiheuttaa jääpoltteen raiteisiin ja ne raiteet näkyvät kasvukaudella jopa pari seuraavaa vuotta. Siis ollaan lainkuuliaisia ja fiksuja me metsästäjät. Kiitos

  • Johtokunta

Haukutus kielto torstaisin ja perjantaisin

Kesäkokouksen valtuuttamana, Haapakosken Metsästäjien johtokunta kieltää hirven haukuttamisen  torstaisin ja perjantaisin Lapuanjoen pohjoispuolella Haapakoskella ja Lakaluomalla. Alkaen 8.10.2020 ja kielto  jatkuu hirvenmetsästyksen ajan.

Haapakosken  Metsästäjien hirvijahti on niin sanotusti keskeytetty. Jos alueellamme esiintyy tihentymiä, niin jatkosta keskustellaan ja päätetään erikseen.

Nyt on sitten tullut kyselyjä Haapakosken ja Lakaluoman hirvenhaukutus kielloista.

Koska hirvijahtia ei ole lopullisesti suljettu,niin alkusyksystä tehdyt päätökset haukutuskielloista ovat voimassa.

Ammunnat Järvirannalla 2020

Ylistaron Järvirannalta on varattu meille ampumavuorot torstaille 6.8. ja 13.8. klo 17-21.

Päätöksen mukaisesti harjoitusammunnat eivät ole tänä vuonna pakollisia, mutta pääsee halukkaat vähän kokeilemaan.

Torstaina 6.8. on samalla myös merkkiammunnat klo 17-19, ilmoittautuminen merkkiammuntaan viim. 18.00. Tarvittaessa venytetään aikaa.

Vanhat merkithän ovat poikkeuksellisesti voimassa joka tapauksessa tämän jahtikauden, mutta uusille ampujille pitää antaa tilaisuus. Oletettavasti merkkiammuntasuorituksia ei aivan valtavasti tule.

Ilma-ase vuorot paukulla.

Haapakosken Metsästäjien omat ilma-ase vuorot Vanhan Paukun ilma-aseradalla tiistaisin helmikuun ajan.

4.2.2020 klo 17- 19:00
11.2.2020 klo 17- 19:00
18.2.2020 klo 17- 19:00
25.2.2020 klo 17- 19:00

Ei muuta kun joukolla ampumaan.