Petoyhdyshenkilöt ja SRVA

SUURPETOYHDYSHENKILÖT:

Heikki Alakarhu 0400-865935
Pasi Reinilä  050-5352186

Kaikki havainnot suurpedoista tai niiden jäljistä tulee ilmoittaa jollekkin yllä olevista henkilöistä. He kirjaavat havainnot Tassu ohjelmaan. lisää aiheesta www.suurpedot.fi


SRVA, SUURRIISTAVIRKA-APU YHTEYSHENKILÖT:

Tuomo Karhu  050-5950379
Kaarlo Ylinen  040-7529815
Pasi Reinilä  050-5352186

Tietoa SRVA:a
Suurriistavirka-apu (SRVA) on riistanhoitoyhdistysten ylläpitämä organisaatio, joka välittää poliisille metsästäjien virka-apua suurriistakonflikteissa. Tavallisimpia SRVA-tehtäviä ovat kolareissa loukkaantuneiden hirvieläinten, suurpetojen ja villisikojen jäljestäminen sekä suurpetojen karkotukset taajaan asutulta alueelta.
Toiminta perustuu poliisin ja riistanhoitoyhdistysten välisiin sopimuksiin. Hälytysjärjestelmä käynnistyy poliisin tai hätäkeskuksen antamalla virka-apupyynnöllä. Mukana olevat metsästäjät, koiranohjaajat ja metsästysseurat toimivat vapaaehtoispohjalta.
SRVA_fi_sv-–-10x15