Säännöt

Haapakosken metsästäjät ry säännöt_pdf

Metsästysseuran ohjesäännöt_2023_pdf

Luvanvaraisten piensorkkaeläinten metsästyksen ohjesääntö_2017

Hirviseurueen säännöt

METSÄSTÄJÄSÄÄNNÖT

1. Osoita kunnioitusta luontoa ja riistaa kohtaan.
2. Tee osuutesi riistanhoitotyöstä.
3. Kehitä ja ylläpidä tietojasi ja taitojasi riistasta ja metsästyksestä.
4. Huolehdi tarkoin turvallisuudestasi metsästäessäsi.
5. Älä metsästä enempää kuin riistakannat kestävät.
6. Älä aiheuta metsästäessäsi riistalle tarpeettomia kärsimyksiä.
7. Käsittele saalis oikein.
8. Osoita huomaavaisuutta maanomistajille ja muille luonnossa liikkuville.
9. Ole hyvä jahtikaveri. Luo hyvät suhteet myös naapurialueiden metsästäjiin.
10. Pyri lisäämään muiden ymmärrystä riistaeläimiä ja metsästystä kohtaan.
(Lähde: Metsästäjän opas)

Eettiset ohjeet luolakoiran kanssa metsästämiseen:

1. Anna metsästettäville lajeille metsästysasetuksen mukainen pesimärauha.
2. Kunnioita saaliseläintä pyynnin kaikissa vaiheissa.
3. Pyydä maanomistajan lupa kaivamiseen maastossa ja rakennusten alla. Peitä ja ennallista kaivannot asianmukaisesti. Älä jätä roskia luontoon.
4. Käytä tarkoitukseen sopivaa koiraa siten, että riista saadaan
mahdollisimman tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti saaliiksi.
5. Sijoita passimiehet siten, että ampuminen on turvallista.
Huomioi koiran ja koiranohjaajan sijainti ennen ampumista.
6. Lopeta saaliseläin ampumalla. Käytä lopettamiseen tarkoituksenmukaista asetta ja kaliiperia.
7. Älä tuota apuvälineillä saaliseläimelle tarpeetonta kärsimystä.
8. Huolehdi koirasi terveydestä. Jos koiralle on tullut vammoja,
anna niiden parantua kunnolla.
9. Hyödynnä turkiseläimen nahka mahdollisuuksien mukaan.
Jos nahkaa ei voi käyttää, hävitä saaliseläin asianmukaisesti

Lisää aiheesta >