Vapepa

Haapakosken Metsästäjät on mukana vapaaehtoisessa pelastuspalvelussa. Vapepan hälytysjärjestelmää ollaan muuttamassa, vuoden vaihteen jälkeen hälytys tulee tekstiviestinä kännykkään niille, jotka vapepaan ovat numeronsa antaneet. Ne jotka haluavat mukaan, olkaa yhteydessä Tuomo Karhu:n. Tuomo voi samalla kertoa tarkemmin uudesta hälytysjärjestelmästä, hirviporukan osalta kysely tehtiin jo viime lauantaina (n.60hlö).

Tuomon yhteystiedot: 050-5950379 tai  tuomo.karhu@ala-talkkari.fi

OHTO on valtakunnallinen hälytysoperaatioiden, hälytysryhmien ja yksittäisten toimijoiden hallintajärjestelmä, joka mahdollistaa vapaaehtoistoiminnan tukemisen, viestinnän ja raportoinnin tehokkaasti sekä monipuolisesti. Ohton avulla voidaan hallita tarvittaessa satojen vapaaehtoisten samanaikaisia hälytysoperaatioita.
Pohjanmaan alueella (Etelä- ja Keski-Pohjanmaa) Ohto otetaan hälytyskäyttöön 1.1.2017 alkaen. Kaikkien Vapepa-toiminnassa mukana olevien tai mukaan haluavien vapaaehtoisten henkilökohtaiset yhteystiedot tulee olla rekisteröity järjestelmään 2016 loppuun mennessä.
Kun järjestelmä on käytössä, Vapepan hälytyksiä välitetään vain järjestelmään rekisteröityneille ja omaan hälytysryhmäänsä liitetyille vapaaehtoisille.
Ohto on henkilötietolain alainen henkilörekisteri. (ohto-rekisteriseloste)

Ohto tarjoaa

  • Tekstiviestihälytysjärjestelmän, joka lähettää henkilökohtaisen hälytyksen ja muun tehtävänaikaisen informaation suoraan jokaiselle hälytysryhmän jäsenelle
  • Hälyttämismallin, jossa tapahtumapaikan lähin ryhmä hälytetään ensin. Toimikunta- tai maakuntarajat eivät vaikuta hälyttämiseen,
  • Helpon hälytysryhmän jäsenrekisterin ylläpitäjille ja hälytysryhmien johtajille
  • Yksinkertaisen käyttöliittymän älypuhelimella ja tabletilla tietokoneen lisäksi
  • Paremmat raportit toiminnasta viranomaisille, rahoittajille ja muille sidosryhmille

Ohton hälytysviestit ja hälytyksen kuittaaminen

Hälytyksen tullen järjestelmä lähettää jokaiselle hälytysryhmän jäsenelle tekstiviestihälytyksen, esimerkiksi:
Operaatio nro 147/Etsintä/Kauhava(Ylihärmä)/ Välittömästi. Kuittaus:147 ok/ei/pmhh.mm
(Hälytysviestin ja kuittausten alussa mainitaan aina kyseisen operaation vaihtuva operaationumero/ Tehtävätyyppi/ Paikkakunta/Kokoontumisajankohta/Viestin kuittausohje)

Ryhmän jokainen jäsen kuittaa saamaansa hälytysviestin oman sen hetkisen tilanteensa mukaisesti vastaamalla viestiin:
  • 147 ok (pääsen tulemaan), jolloin järjestelmä lähettää paluuviestin, jossa vahvistetaan tuleminen, kerrotaan kokoontumispaikan tarkka osoite sekä tarkennuksia tehtävään, esim. tuntomerkkejä: 147/Tulossa/Päämajantie 6, Kauhava (Ylihärmä)/Kadonnut lapsi 6v. Punainen polkupyörä. 
  • 147 ei (en pääse tulemaan), paluuviesti: Et pääse operaatioon. Kiitos ilmoituksestasi
  • 147 pm 18.30 (pääsen myöhemmin, kellonaika), paluuviesti: Saavut klo.18.30/Päämajantie 6…

Ok tai pm-vastausten perään voit halutessasi lisätä lyhyen, vapaamuotoisen tiedotteen operaation johdolle esim. 147 ok Hälytyskoira, tai 147 pm 18.00 Maastopyörä tms.

Tehtävänaikaiset viestit tulevat kaikille omaan puhelimeen: Etsinnän lopettaminen, johtopaikan siirtyminen, lisätiedot kadonneesta ym. Järjestelmä lähettää myös valmiushälytys ja valmiusharjoitus-viestejä. Valmiushälytyksessä tiedotetaan mahdollisesta tehtävästä etukäteen ja kartoitetaan saatavia resursseja, valmiusharjoitus-viesteillä tiedotetaan harjoituksesta.

Hälytykseen tulee aina vastata ja kuitata hälytys, vaikka sen huomaisi vasta myöhemmin. Jos avuntarve on edelleen olemassa, järjestelmä lähettää kokoontumispaikan osoitteen ja esim. tuntomerkkejä kadonneesta. Jos tilanne on päättynyt, järjestelmä ilmoittaa myös siitä.

Hälytysviesti tulee aina samasta numerosta 040 456 3670. Tähän numeroon ei voi soittaa.

Lisää tietoa vapepasta: www.pohjanmaanvapepa.fi/