Kirjoittajan arkistot:metsastaja

Vuosikokous 31.1.2024

Haapakosken Metsästäjät ry:n   vuosikokous Varpulan Majalla 31.1.2024
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Janne Ojaniemi ,pöytäkirjantarkastajiksi Hannu Nikkari ja Krista Koivula, kokouksen  sihteerinä toimi Petri Leppämäki

Henkilövalinnat
Seuran puheenjohtajana jatkaa Jorma Karhu.  Johtokunnasta erovuorossa olleet Ville Karvala, Toni Perälä ja Pauli Alakarhu  valittiin uudelleen. Marko Suokko jatkaa seuran varapuheenjohtajana , Tuomo Karhu taloudenhoitajana ja Petri Leppämäki sihteerinä. Toiminnantarkastajina jatkavat Jari Ulvila ja Lassi Annala, sekä varalla Jaakko Keskinen ja Jussi Mäki. Suurpetoyhdyshenkilöinä toimivat Heikki Alakarhu ja Pasi Reinilä. He ottavat vastaan havaintoja suurpedoista.

Toimikuntien kokoonpanot löytyvät seuran nettisivuilta.

Pienpetokilpailu 2023
Pienpetokilpailuun osallistuttiin 48 eläimellä, joista kettuja 13, supikoiria 30, näätiä viisi. Seura palkitsee kolme parasta pienpetojen pyytäjää ilmaisilla metsästyskorteilla. Tänä vuonna ykkössija meni Toni Perälälle 18 pienpetoa, kakkossijalle tuli Viljami Alakarhu 13 pienpetoa, ja  kolmossijalle Juha Karhu 7 pienpetoa.  Varislintujen pyyntiin on seuralla riistakeskukselta poikkeuslupa, joka mahdollistaa pitemmän metsästysajan. Poikkeuslupa-alueen kartta löytyy seuran nettisivuilta.

Lisäksi  pienpetokilpailuun osallistuneiden  kesken arvottiin kolme 100 euron lahjakorttia. Arvonnassa lahjakortit saivat Viljami Alakarhu kaksi lahjakorttia ja Ville Nikkari  yhden.  Arvonta suoritettiin ns. painotettuna arvontana, jossa  jokaisesta pienpedosta sai  yhden arvan.

Riistanhoito- ja toimintapisteet vuodelta 2023
Palautettujen riistanhoito- ja toimintapisteiden perusteella palkittiin  kymmenen aktiivisinta jäsentä.

1. Jouko Perämäki                                    6.  Juha Karhu                                         

2. Pentti Ulvinen                                      7.  Hermanni  Sippola       

3. Heikki Alakarhu                                    8.  Hannu Karhu                

4. Jorma  Karhu                                        9.  Johannes  Sippola        

5. Mika Johansson                                   10. Petri Leppämäki

Seuran edustajat piirikokouksiin 
Suomen Metsästäjäliiton Pohjanmaan piiri: Jorma Karhu ja Heikki Alakarhu. Etelä-Pohjanmaan kennelpiiri:  Pasi Reinilä, Hannu Tattari, Rauno Tiisjärvi, Hermanni Sippola, Kaarlo Ylinen, Hannu Nikkari ja Krista Koivula

Vuoden 2024 toimintaa
Tämä  vuosi on seuran juhlavuosi. Metsästysseura täyttää 80- vuotta, ja sitä juhlistetaan 20.4. Haapakosken nuorisoseuralla pidettävällä juhlalla, johon juhlapuhujaksi saapuu  riistapäällikkö Mikael Luoma.

Kuluvana vuotenakin riistanhoidossa panostetaan riistapeltoihin, viime vuoden hyvien kokemusten perusteella. Toni Perälä jatkaa riistapelto asioiden hoitoa ja koordinoi riistanhoitoa muutenkin.

Ampumaradan kakkosvaiheen rakennustöiden loppuunsaattaminen työllistää seuran jäseniä tänäkin vuonna, kökkävastaavana jatkaa Jouko Perämäki.

Suurpetohavaintojen ilmoittamista metsästäjien kannattaa  jatkaa, vaikka suurpetojen kannanhoidollinen metsästys onkin Suomessa tällä hetkellä keskeytyneenä. Havaintoja suurpedoista ottaa vastaan Heikki Alakarhu ja Pasi Reinilä.

Metsäpeura

Haapakoskenmetsästäjät ovat saaneet arvonnassa yhden uros metsäpeuraluvan.
Johtokunta päätti, että lupa arvontaan metsästysseuran jäsenien kesken.

Kaikilla metsästysseuran jäsenillä, joilla on metsäpeuran ampumiseen
tarvittavat luvat tai hoitavat tarvittavat luvat kuntoon ennen metsästystä on
mahdollisuus osallistua metsäpeuran luvan arvontaan.  Luvan arvontaan on
mahdollista osallistua aikavälillä 15 – 27.11.2023. Metsästysaika jokaisella
arvonta kupongilla on 2 vrk. Johtokunta arpoo metsästys järjestyksen niiden
kesken joiden maksut ovat saapuneet aika välillä 15 – 27.11.2023. Jälki
ilmoittautuminen ei ole mahdollista. Lupa on henkilökohtainen eikä sitä voi
siirtää kolmannelle osapuolelle. Kaataja saa pitää saaliin. Kaatomaksu tulee
myös kaatajan itse maksaa 17€. Johtokunta ilmoittaa koska metsästys alkaa.

Osallistumismaksu on 10€. Maksu seuran tilille FI35 4747 1020 0436 24.
Viestikenttään: oma nimi ja metsäpeura 2023-2024.

Hirvenmetsästyksen aloituskokous 2023

HUOM! aikataulu muuttunut sunnuntaina 17.9.2023 klo 18:00.
klo 17:00 aloitetaan ilmoittautumiset.

Aloituskokous Varpulassa sunnuntaina 24.9.2023 klo. 18:00.
Vanhojen jäsenten jälki-ilmoittautuminen  4.10.2023 mennessä, tämä myös osallistumismaksun eräpäivä.

Jahtipäällikkö 2023 Tuomo Karhu 050 5950379

Merkinammunnat sekä harjoitukset

Merkinammunnat torstaina Kivimäessä. Ilmoittautuminen viimeistään 18:30. Ammutaan vain merkit, ei harjoittelua.
* 3.8.2023 klo: 18-20
* 17.8.2023 klo: 18-20

Muiden seurojen järjestämiä merkinammuntoja 2-18.8.2023 melkein joka ilta, myös niihin voi osallistua. Päivät ja ajat omariistassa.

Harjoitukset Järvirannalla torstain:
* 24.8.2023 klo: 17-20
* 7.9.2023 klo: 17-20

Peuran metsästys 2022

Peuraporukan aloituskokous Varpulan majalla 24.8.2022 klo 18:00. Ilmoittautuminen aloituskokouksessa. Maksu 10€ seuran tilille FI35 4747 1020 0436 24. Maksu viimeistään 31.8.2022. Viitteenä nimi ja puhelinnumero.

Mahdolliset jälki-ilmoittautumiset vouti Ville Nikkari p. 044 0303083 viimeistään 21.9.2022.

Muista merkitä kaikki havaintosi OmaRiistaan. Myös riistakameralla saadut havainnot saa ilmoittaa. Ilmoitathan myös peuraseurueen jäsenille tai voudeille, mikäli näet peuroja /kauriita. Tämä helpottaa paljon seuruejahdin järjestämistä.

Ammunnat Järvirannalla

Merkinammunnat Järvirannalla torstaina 4.8.2022 klo 17:00. Ilmoittautuminen 18:00 mennessä. Tämän jälkeen vapaat harjoitukset 21:00 asti.

Harjoitusammunnat torstaina 18.8 klo 17:00 alkaen Järvirannalla.

Ampumatoimikunta

Muistakaa päivittää osoitteenne!

Nyt näyttää siltä, että metsästysseuran jäsenrekisterissä on yllätävän paljon vanhentuneita osoitteita. Moni jäsenkortti jää nyt saapumatta perille. Valtaosa jäsentiedotteista jaetaan talkootyönä, joten postille tehty osoitteenmuutosa ei metsästysseuraa tavoita. Korttien jälkitoimitukset aiheuttaa sihteerille kohtuuttomasti lisätöitä.

Pitäkää osoitetiedot kunnossa metsästysseuraan suuntaan, jos haluatte jäsenyyden säilyvän.

petri.leppamaki@gmail.com 040-6352467

Poikkeuslupa 2020 ja 2021 varis ja harakka

Tiivistelmä  poikkeusluvasta
Tämä päätös on voimassa: variksen osalta 2.5.-8.5.2020 ja 16.7.-31.7.2020 ja tämän jälkeen vuosittain ajanjaksolla 10.3.-8.5. ja 16.7.-31.7. harakan osalta 2.5.-8.5.2020 ja 16.7.-31.7.2020 ja tämän jälkeen vuosittain ajanjaksolla 1.4.-8.5. ja 16.7.-31.7. Poikkeuslupa-alueena on hakemuksen karttaliitteen peltoalueet ja metsäsaarekkeet Lapualla. Poikkeuslupa-alueeseen ei kuulu hakemuskarttaan merkityt Roomionkallion, Keltamäen, Sippolanmäen ja Palonkallion metsäalueet. Myönnetään lupa poiketa metsästyslain 33 § 1 momentin 15 kohdassa säädetyistä pyyntivälineitä ja pyyntimenetelmiä koskevista kielloista: hakijalle myönnetään lupa ääntä synnyttävän koneellisen laitteen käyttöön tämän päätöksen mukaisen variksen pyynnin yhteydessä. Ääntä synnyttävää koneellista laitetta saa käyttää päätöksen mukaisilla hakemuskarttaan rajatuilla alueilla ajanjaksolla 2.5.-8.5.2020 ja 16.7.-31.7.2020. Seuraavina vuosina ääntä synnyttävää koneellista laitetta saa käyttää ajanjaksoilla 10.3.- 8.5. ja 16.7.-31.7.

Poikkeusluvan saajan on ilmoitettava Suomen riistakeskukselle poikkeusluvan nojalla tapahtuneen pyynnin tuloksesta. Ilmoitus on tehtävä ensisijaisesti Oma riista -palvelussa osoitteessa oma.riista.fi. Ohje Oma riista -palvelun käyttöön löytyy osoitteesta: http://riista.fi/riistahallinto/sahkoinen-asiointi/. Toissijaisesti saalisilmoitus voidaan tehdä toimittamalla oheinen saalisilmoituslomake Suomen riistakeskus Pohjanmaan aluetoimistolle postitse (Suomen riistakeskus Pohjanmaa, Kampusranta 9 C, 60320 SEINÄJOKI) tai sähköpostitse (saaliit@riista.fi). Saalisilmoitus tulee tehdä poikkeusluvan voimassaolon päätyttyä seitsemän vuorokauden kuluessa. Jos poikkeuslupa on myönnetty vuotta pidemmäksi ajaksi, ilmoitus on tehtävä kunkin kalenterivuoden päätyttyä seitsemän vuorokauden kuluessa. Ilmoituksessa on mainittava tämän poikkeusluvan numero, pyydystettyjen lintujen määrä ja pyyntipaikan koordinaatit. Lisäksi on ilmoitettava metsästäjän nimi ja metsästäjänumero. Myös menetelmäpoikkeuksien käyttö on samalla raportoitava.

Pyynnissä on muutoin noudatettava mitä metsästyslaissa ja sen nojalla 2020-5-000-15580-8 (92RR9SFZHS) 4 / 14 Päätöksen perustelut annetuissa säännöksissä määrätään. Ampumisen ohella tulee pitää yllä ennaltaehkäisevien keinojen sekä karkotuskeinojen käyttöä ja kehittämistä. Mikäli ammutut linnut ovat rengastettuja, renkaat ja/tai niiden löytöpaikkaja aikatiedot on toimitettava luonnontieteellisen keskusmuseon rengastustoimistoon (Eläinmuseo, PL 17, 00014 Helsingin yliopisto).